ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ธ.ค. 59 กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 
สถานที่   พระสงฆ์  7  รูป  เวลา8.00 น.เป็นต้นไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ครูศิริรัตน์ ผิวแดง
23 ธ.ค. 59 งานกีฬาสี
ชุดกีฬา ประจำสี ครูศิริรัตน์ ผิวแดง
13 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่2/2559
ชุดนักเรียน ครูภินันท์ ทองเติม
21 มิ.ย. 60 กำหนกประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
22 มิ.ย. 60 กำหนดไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
ชุดนักเรียน นางสาวหทัยภัทร เฉลยทัศน์
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่1/2560
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล
02 ต.ค. 60 ถึง 23 ต.ค. 60 กำหนดปิดภาคเรียนที่1/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 กำหนดการเริ่มเรียนซัมเมอร์ กรณีผู้ปกครองสนใจ
24 ต.ค. 60 กำหนดเปิดภาคเรียนที่2/2560
26 ต.ค. 60 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
08 ม.ค. 61 ถึง 11 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่2/2560 ครั้งที่ 3
12 ม.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
16 ม.ค. 61 วันครูแห่งชาติ ครั้งที่62
โรงเรียนหยุด 1 วัน
18 ม.ค. 61 ทัศนศึกษาแผนกอนุบาล
26 ม.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2560