ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ก.พ. 66 กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทัฒนศึกษาแผนกประถมและแผนกอนุบาล ณ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา