ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ต.ค. 61 อบรมครู กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี
01 ต.ค. 61 ถึง 15 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่1/2561
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่1/2561
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล
28 ก.ค. 61 คณะครูร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ เทศบาลตำบลหินกอง
27 ก.ค. 61 ถึง 30 ก.ค. 61 วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการตั้งแต่วันที่27 - 30 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 สอบระหว่างภาคเรียนที่1/2561
สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 
สอบระหว่างภาควันจันทร์ที่23 - พฤหัสบดี ที่26 กรกฎาคม 2561
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล
16 ก.ค. 61 กิจกรรม English camp
สวมเสื้อดำ กางเกงวอร์ม ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
23 ก.พ. 61 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเลือ ณ ค่ายรัศมีแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่15-16 กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
วันที่16 กำหนดเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
14 ก.พ. 61 รับรางวัลผลการสอบ O-Net ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา2559
10 ก.พ. 61 งานครูเอกชน
26 ม.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2560
18 ม.ค. 61 ทัศนศึกษาแผนกอนุบาล
16 ม.ค. 61 วันครูแห่งชาติ ครั้งที่62
โรงเรียนหยุด 1 วัน
12 ม.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
08 ม.ค. 61 ถึง 11 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่2/2560 ครั้งที่ 3
26 ต.ค. 60 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 ต.ค. 60 กำหนดเปิดภาคเรียนที่2/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 23 ต.ค. 60 กำหนดปิดภาคเรียนที่1/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 กำหนดการเริ่มเรียนซัมเมอร์ กรณีผู้ปกครองสนใจ
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่1/2560
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
ชุดนักเรียน นางสาวหทัยภัทร เฉลยทัศน์
22 มิ.ย. 60 กำหนดไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560
21 มิ.ย. 60 กำหนกประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
13 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่2/2559
ชุดนักเรียน ครูภินันท์ ทองเติม
23 ธ.ค. 59 งานกีฬาสี
ชุดกีฬา ประจำสี ครูศิริรัตน์ ผิวแดง
02 ธ.ค. 59 กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 
สถานที่   พระสงฆ์  7  รูป  เวลา8.00 น.เป็นต้นไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ครูศิริรัตน์ ผิวแดง
กิจกรรม English camp