ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 62 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ที่เทศบาลหินกอง
26 ก.ค. 62 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระชนใพรรษา ร.10
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบระหว่างภาคเรียนที่1/2562 ครั้งที่ 1
15 ก.ค. 62 วันหยุดกรณีพิเศษ
13 ก.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 วันหยุดต่อเนื่อง เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
11 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
10 ก.ค. 62 ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
09 ก.ค. 62 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือ
27 มี.ค. 62 ขายหนังสือเรียน ชุดนักเรียน
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่2/2561 ทุกระดับชั้น
04 มี.ค. 62 ถึง 13 พ.ค. 62 กำหนดปิดภาคเรียนทุกระดับชั้น
22 ก.พ. 62 กิจกรรมบูรณาการ
19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
17 ก.พ. 62 นักเรียนตัวแทนไปเเข่งขันวิชาการเอกชน จ.นครปฐม
10 ก.พ. 62 คณะครูเข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน
08 ก.พ. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา ที่คิดส์ซาเนีย กทม.
29 ม.ค. 62 ศธจ.สระบุรี เข้ามานิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
11 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมวันเด็ก
22 ธ.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62 กำหนดหยุดเทศกาลปีใหม่
21 ธ.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี
17 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61 กำหนดสอบระหว่างภาคเรียนที่2/2561
14 ธ.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมบูรณาการ
29 พ.ย. 61 กำหนดสอบธรรมะชั้นตรี นักเรียน ป.6
05 ต.ค. 61 อบรมครู กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี
01 ต.ค. 61 ถึง 15 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่1/2561
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่1/2561
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล
28 ก.ค. 61 คณะครูร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ เทศบาลตำบลหินกอง
27 ก.ค. 61 ถึง 30 ก.ค. 61 วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการตั้งแต่วันที่27 - 30 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 สอบระหว่างภาคเรียนที่1/2561
สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 
สอบระหว่างภาควันจันทร์ที่23 - พฤหัสบดี ที่26 กรกฎาคม 2561
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล
16 ก.ค. 61 กิจกรรม English camp
สวมเสื้อดำ กางเกงวอร์ม ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
23 ก.พ. 61 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเลือ ณ ค่ายรัศมีแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่15-16 กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
วันที่16 กำหนดเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
14 ก.พ. 61 รับรางวัลผลการสอบ O-Net ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา2559
10 ก.พ. 61 งานครูเอกชน
26 ม.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2560
18 ม.ค. 61 ทัศนศึกษาแผนกอนุบาล
16 ม.ค. 61 วันครูแห่งชาติ ครั้งที่62
โรงเรียนหยุด 1 วัน
12 ม.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
08 ม.ค. 61 ถึง 11 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่2/2560 ครั้งที่ 3
26 ต.ค. 60 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 ต.ค. 60 กำหนดเปิดภาคเรียนที่2/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 23 ต.ค. 60 กำหนดปิดภาคเรียนที่1/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 กำหนดการเริ่มเรียนซัมเมอร์ กรณีผู้ปกครองสนใจ
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่1/2560
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
ชุดนักเรียน นางสาวหทัยภัทร เฉลยทัศน์
22 มิ.ย. 60 กำหนดไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560
21 มิ.ย. 60 กำหนกประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
13 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่2/2559
ชุดนักเรียน ครูภินันท์ ทองเติม
23 ธ.ค. 59 งานกีฬาสี
ชุดกีฬา ประจำสี ครูศิริรัตน์ ผิวแดง
02 ธ.ค. 59 กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 
สถานที่   พระสงฆ์  7  รูป  เวลา8.00 น.เป็นต้นไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวิชชากร ครูศิริรัตน์ ผิวแดง
กำหนดจัดกิจกรรมบูรณาการ
กำหนดหยุดเทศกาลปีใหม่
กำหนดจัดกิจกรรมลอยกระทง
กิจกรรม English camp