ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศใช้มาตรฐาน
ประกาศใช้มาตรฐาน 20 สิงหาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.48 KB
ประกาศใช้มาตรฐาน
ประกาศใช้มาตรฐาน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.03 KB
ประกาศใช้มาตรฐาน
ประกาศใช้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.47 KB
ประกาศใช้มาตรฐาน
ประกาศใช้มาตรฐาน ปฐมวัย พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.7 KB