หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
      เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับเตรียมอนุบาล  อนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1-6 ล้ำหน้าด้วย SMEC Program เทียบเท่ากับมินิอีพี เรียนเลขและวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วกับครูต่างชาติ เสริมด้วยการเรียนภาษาจีนกลางระดับอนุบาลเน้นการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นพร้อมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานนักเรียนว่ายน้ำเป็น อนุบาลนอนในห้องปรับอากาศมีกล้องวงจรปิด ครูดูแลนักเรียนดุจลูกหลาน