ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเทอม 2/2565 วันที่25 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป (อ่าน 2) 04 ต.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระหว่างชั้นเทอมที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1-24 ตุลาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 2) 04 ต.ค. 65
สอบปลายภาคเรียนที่1/2565 วันที่5-7 ตุลาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 2) 04 ต.ค. 65
มาตรการความปลอดภัย 6-6-7ที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (อ่าน 114) 11 พ.ค. 65
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 94) 11 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี2565 วันที่ 4 ม.ค.2565 - 1 พ.ค. 2565 (อ่าน 627) 14 ม.ค. 65
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (แผนกอนุบาล) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 638) 01 ก.พ. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่(แผนกประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 510) 01 ก.พ. 64