ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดเปิดภาคเรียนที่2/2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (อ่าน 20) 28 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 (อ่าน 152) 08 เม.ย. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (แผนกอนุบาล) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 269) 01 ก.พ. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่(แผนกประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 232) 01 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลวิชชากร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิค19 (อ่าน 483) 03 ก.พ. 63