ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศค่าเป้าหมาย
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาปฐมวัย 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.4 KB
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.52 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.16 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย
ปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.94 KB