ประกาศค่าเป้าหมาย
ประกาศค่าเป้าหมายปฐมวัย 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.56 KB
ประกาศค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.21 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย
ปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.94 KB
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาปฐมวัย 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.4 KB
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.52 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.16 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.96 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.69 KB