รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร
181/14 ม.8 ถ.พหลโยธิน   ตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
เบอร์โทรศัพท์ 0632696177 เบอร์แฟกส์ 036389881
Email : Witchakorn.aa1994@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :