ภาพกิจกรรม
ฉีควัคซีนครู เดือนตุลาค 2564 (ครบ 2 เข็ม)